Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – REKTOR UNIWERSYTETU KRÓLEWSKIEGO

BPSK Nr 2159

FDK 23/566

 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 17 maja 2011 roku
My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc. 

na wniosek Rady Rektorskiej postanawiamy, co następuje:

  1. Odwołujemy Dr. rer. nat. net. Pawła W. Kriega z funkcji Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis.
  2. Na Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis powołujemy króla seniora Prof. jur. net. Edwarda Artura.
  3. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.