Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. opróżnienia urzędów Prezesa Sądu Królestwa i sędziego pokoju (Alfred)

BPSK nr 5991
FDKD nr 23/7138

Ekorre, dnia 15 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Stwierdzamy opróżnienie urzędu Prezesa Sądu Królestwa w dniu 15 marca 2017 r. wskutek zrzeczenia się przez Nas tego urzędu.

II. Stwierdzamy opróżnienie sprawowanego przez Nas urzędu sędziego pokoju w dniu 15 marca 2017 r. wskutek zrzeczenia się przez Nas tego urzędu.

Alfred, r.