Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. odwołania i powołania Marszałka Dworu Królewskiego (Habsburg)

BPSK nr 6489

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 6 listopada 2017 r.

o odwołaniu oraz powołaniu Marszałka Dworu Królewskiego

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:

I Przyjmujemy złożoną rezygnację i odwołujemy Siergiusza Asketila ze stanowiska Marszałka Dworu Królewskiego.

II Powołujemy na stanowisko Marszałka Dworu Królewskiego Tomasza von Habsburga.

III Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina Aleksandra, r.