Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P PSK ws. stwierdzenia opróżnienia urzędu (Orański-Nassau)

W zw. z rezygnacją wicehrabiego Orańskiego-Nassau (Orański-Nassau) z pełnienia funkcji sędziego pokoju stwierdzam opróżnienie urzędu sędziego.

(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta