Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. powołania Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego (von Witt)

BPSK nr 6493

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 12 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego

Art. 1.
Parlament Królewski powołuje na funkcję Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego Daniela von Witta.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Marszałek Parlamentu Królewskiego