Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z SKSI ws. powołania członka Królewskich Służb Informatycznych (Habsburg)

BPSK nr 6495

ZARZĄDZENIE SZEFA KSI
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie powołania członka KSI

Na podstawie art. 2 ust. 3 Dekretu Królewskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku o Królewskich Służbach Informatycznych, zarządzam, co następuje:

Art. 1.
Powołuję Tomasza von Habsburga w skład Królewskich Służb Informatycznych.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Mat Max von Salvepol
szef KSI