Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

9. Inne akty

Wybór innych aktów stosowania prawa.

Akt odwołania członka KSI [Ingawaar]

Samanti, dnia 25 sierpnia 2018 r.

Szef Królewskich Służb Informatycznych,

na podstawie art. 2. ust. 3. Dekretu z dnia 10 sierpnia 2014 r. o Królewskich Służbach informatycznych,

odwołuje Jego Ekscelencję Torkana markiza Ingawaara ze stanowiska członka Królewskich Służb… Czytaj dalej

DMF ws. usunięcia z forum (Marija Es)

BPSK nr 6431

Ekorre, 2 października 2017 r.

DECYZJA MODERATORA FORUM

Rozważając, co następuje:

(1) Marija Es nie została zarejestrowana w CRM, zatem nie jest mieszkańcem Królestwa Dreamlandu,
(2) Istnieje uzasadnione podejrzenie co do tego, że Marija Es jest klonem… Czytaj dalej

D MF ws. nadzoru

DECYZJA MODERATORA FORUM
Sangajokk, 8 sierpnia 2017 r.

Z uwagi na zachowanie wskazujące na stan upojenia alkoholowego zarządzam dwunastogodzinny nadzór nad tow. Angusem Kaufmanem.

(-) Torkan Ingawaar
Moderator

D MSWiA ws. nadzoru

DECYZJA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Scholopolis, 8 sierpnia 2017 r.

Ze względu na nieprzestrzeganie dobrych obyczajów na użytkownika Waleriana nakłada się karę porządkową nadzoru na okres 14 dni.

(-) Mat Max von Salvepol
MSWiA