Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. ogłoszenia listy kandydatów i uprawnionych do udziału w wyborach Premiera (VI kadencja)

BPSK nr 6497

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA
z dnia 16 listopada 2017 roku

I. Na podstawie postanowienia królewskiego z dnia 6 listopada 2017 roku (Akt zarządzenia wyboru Premiera Rządu Królewskiego) ogłasza się, że w dniach 17-20 listopada odbywają się wybory Premiera Rządu Królewskiego.

II. Możliwe jest oddanie głosu na jednego z kandydatów lub oddanie głosu pustego.

III. Głos w wyborach oddać można pod adresem: https://www.dreamland.net.pl/wybory/ .

IV. Lista kandydatów w wyborach:

Prezerwatyw Tradycja ben Radziecki – KPD (numer na liście wyborczej: 1)
Gaston de Senancour – FR (numer na liście wyborczej: 2)

V. Uprawnionymi do oddania głosu są:

873817 Edward II
430209 Karolina Aleksandra
558725 Misza
953857 Adrien Alatriste
789008 żeluś di Almera
264044 Greg von Arctos
846103 Arsacjusz Arped
786851 Siergiusz Asketil
108161 Otton van der Berg
770957 Pascal de la Brun
148603 Auksencjusz Butodziej-Witt
435954 Alus de la Ciprofloksja
509236 Casimir de Vries
423923 Oskar ben Grozny-Witt
659175 Tomasz von Habsburg
220078 Tymoteusz von Hohenzollern
156339 Torkan Ingawaar
970858 Jezus Ipanienko
823080 Angus Kaufman
132626 Fryderyk Orański-Nassau
866253 William Oxlade-Chamberlain
279233 Akrypa von Primisz
520210 Prezerwatyw Tradycja ben Radziecki
442028 Mat Max von Salvepol
312584 Gaston de Senancour
279138 Andy Sky
819470 Lise-Jute Stormark
509280 Pavel Svoboda
877416 Daniel von Witt
520812 Wilhelm von Wolff
723255 Michał Yaqu

(-) Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa