Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

00.4. Pozostałe

D PSK – rejestracja partii politycznej (Klub Republikański)

BPSK nr 1119
LDKD #31805

DECYZJA
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA
z dnia 15 listopada 2009 roku

Po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2009 roku
wniosku Jacquesa barona de Brolle, Medgara hrabiego de Ramy i arcyksięcia Ghardina
o rejestrację Klubu Republikańskiego jako partii politycznej;

(1) decyduję o zarejestrowaniu Klubu Republikańskiego jako partii politycznej Królestwa;
(2) nakazuję Królewskim Służbom Informatycznym dokonanie wpisu w Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw zgodnie z treścią złożonego wniosku.
Czytaj dalej