Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – MARSZAŁEK ARMII KRÓLESTWA (Sowiński)

BPSK Nr 2361

FDK 23/777

 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 15 sierpnia 2011 roku

Ja, Artur Piotr, Regent Królestwa z woli Jego Królewskiej Mości Roberta I, Króla Dreamlandu, Najwyższego Zwierzchnika Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Królestwa, etc.

postanawiam, co następuje:

I. Powołuję Jego Ekscelencję sir Mateusza Sowińskiego na stanowisko Marszałka Armii Królestwa.

II. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Artur Piotr, RS.
Regent Królestwa