Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Komisarza Wyborczego Królestwa (P.W. Krieg)

BPSK Nr 3623
FDKD Nr 23/2614

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 26 czerwca 2013 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

po zasięgnięciu opinii Rady Królestwa dotyczącej kandydata na urząd Komisarza Wyborczego Królestwa postanawiamy, co następuje:

I. W skutek przedłożonej Nam dymisji odwołujemy JE Krzysztofa markiza Jazłowieckiego z urzędu Komisarza Wyborczego Królestwa.

II. Powołujemy JE Pawła Wercyngetoryksa markiza Krieg na urząd Komisarza Wyborczego Królestwa.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R