Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Rektora Uniwersytetu Królewskiego (de Brolle)

BPSK nr 3226
FDKD nr 23/2019
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 21 lutego 2013 roku


My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Rady Rektorskiej postanawiamy, co następuje:

I. Odwołujemy Józefa Kalickiego z funkcji Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis.

II. Powołujemy Jacquesa arcyksięcia de Brolle na stanowisko Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.