Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – MINISTROWIE KORONY

BPSK Nr 2140

FDK 23/518

 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 26 kwietnia 2011 roku
My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc. 

postanawiamy, co następuje:

I. Odwołujemy urzędujących Ministrów Korony.

II. Powołujemy na urząd Ministra Korony Jacques’a markiza de Brolle’a, powierzając mu dział administracji federalnej:
(1) sprawy zagraniczne
– i określamy nazwę ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Spraw Zagranicznych. Obsługę Ministra Spraw Zagranicznych powierzamy podległemu mu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

III. Powołujemy na urząd Ministra Korony ax. Ghardina, powierzając mu działy administracji federalnej:
(1) obywatelstwo,
(2) sprawiedliwość
– i określamy nazwę ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Spraw Wewnętrznych. Obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych powierzamy podległemu mu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

IV. Premierowi Naszego Rządu królowi seniorowi Pavlowi Svobodzie powierzamy następujące działy administracji federalnej:
(1) budżet,
(2) gospodarka,
(3) mienie Królestwa,
(4) waluta,
(5) praca
– i określamy nazwę ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Finansów. Obsługę Ministra Finansów powierzamy podległemu mu Ministerstwu Finansów, jak również:
(6) informacja,
(7) kultura,
(8) nauka
– w tym zakresie obsługę powierzamy Kancelarii Premiera Naszego Rządu

V. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.