Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania sędziego pokoju [von Witt]

BPSK nr 6525

Ekorre, dnia 19 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:

Na wniosek Parlamentu Królewskiego z dnia 17 grudnia 2017 roku, powołujemy Daniela von Witta na urząd sędziego pokoju.

(—) Karolina Aleksandra, regina