Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. odwołania Dyrektora Biblioteki im. Św. Róży [Hohenzollern]

BPSK nr 6524

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 grudnia 2017 roku

ws. odwołania Dyrektora Biblioteki św. Róży

Działając na podstawie artykułu 4 ust. 2 Statutu Biblioteki im. św. Róży z dnia 22 października 2016 roku postanawiam, co następuje:

Art. 1.

Z urzędu Dyrektora Biblioteki im. św. Róży odwołuje się Tymoteusza von Hohenzollerna.

Art. 2

Zarządzenie wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji