Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Prezes SK

BPSK nr 936
LDKD #30699

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 26 czerwca 2009 roku

Ja, Robert markiz van Buuren, Regent Królestwa, sprawując swój Urząd z
Woli i w Imieniu

Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura, Króla Dreamlandu, Najwyższego
Zwierzchnika Furlandii, Morlandu, Luindorui, Surmali i Weblandu,
Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii
Królestwa, etc.

postanawiam, dokonawszy konsultacji z sędziami, co następuje:

I. Powołuję JKW prof. Artura Piotra na urząd Prezesa Sądu Królestwa.

II. Postanowienie jest skuteczne z dniem 1 lipca 2009 roku.

(-) dr jur. net. Robert markiz van Buuren
Regent Królestwa