Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – ZAKOŃCZENIE REGENCJI

BPSK Nr 2394
FKD 23/820 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 18 września 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Stwierdzamy zakończenie regencji.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

_________________
(-) Robert I, R.