Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – PREMIER RZĄDU KRÓLEWSKIEGO (Edward Artur)

BPSK Nr 2493
FKD 23/941

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 13 listopada 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Na urząd Premiera Naszego Rządu powołujemy króla seniora Edwarda Artura.

II. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

_________________
(-) Robert I, R.