Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – PREMIER RZĄDU KRÓLEWSKIEGO (Lichtenstein)

BPSK Nr 2474
FKD 23/889

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 26 października 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

na podstawie art. 28 ust. 2 i art. 29 Konstytucji Królestwa

postanawiamy, co następuje:

I. Odwołujemy króla seniora Pavla Svobodę z urzędu Premiera Naszego Rządu oraz wszystkich urzędujących ministrów korony.

II. Na urząd Premiera Naszego Rządu powołujemy Jego Ekscelencję Kryspina von Lichtenstein.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

_________________
(-) Robert I, R.