Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. przywrócenia obywatelstwa (Jazłowiecki)

BPSK nr 5755
FDKD nr 23/6298

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 23 listopada 2016 r.

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Przywracamy obywatelstwo Krzysztofowi Jazłowieckiemu wraz z dawnym Numerem Identyfikacji Mieszkańca 302910.

II. Odnawiamy Krzysztofowi Jazłowieckiemu tytuł honorowy markiza.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.