Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania sędziów pokoju (Schlesinger-Asketil, Chamberlain, Jazłowiecki)

BPSK nr 5757
FDKD nr 23/6299

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie powołania sędziów pokoju

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.,

postanawiamy, co następuje:

I. Powołujemy na urząd sędziów pokoju obywateli Królestwa:
(1) Krzysztofa markiza Jazłowieckiego;
(2) Martina hrabiego Schlesingera-Asketila;
(3) sir Williama Oxlade-Chamberlaina.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.