Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. stwierdzenia nieważności postanowień królewskich

Ekorre, dnia 20 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Stwierdzamy nieważność postanowienia Naszego Poprzednika Edwarda II z dnia 17 maja 2016 r., którym odebrano tytuł honorowy szlachcica Angusowi Kaufmanowi.

II. Stwierdzamy nieważność postanowienia Naszego Poprzednika Edwarda II z dnia 13 stycznia 2016 r., którym odebrano tytuł honorowy markiza Albonowi z Cintry.

Alfred, r.