Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Marszałka Dworu Królewskiego (Asketil)

BPSK Nr 3130
FDKD 23/1929

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 9 lutego 2013 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Powołujemy na Marszałka Naszego Dworu Steda diuka Asketila.

II. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.