Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Namiestników Koronnych (de la Vega, de la Slav, Panevnick)

BPSK Nr 3132
FDKD 23/1930

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 9 lutego 2013 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Powierzamy Jego Ekscelencji Danile wicehrabiemu de la Vega pełnienie obowiązków urzędu Namiestnika Koronnego Unii Saudadzkiej.

II. Powołujemy Jego Ekscelencję Siergiusza de la Slav na urząd Namiestnika Koronnego Surmali.

III. Potwierdzamy sprawowanie przez Jego Ekscelencję Paula diuka von Panevnicka urzędu Namiestnika Koronnego Morlandu i Weblandu.

IV. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.