Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołań na różne urzędy

BPSK Nr 3135
FDKD 23/1931

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 9 lutego 2013 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Powołujemy Jego Ekscelencję Conrada hrabiego Darosareier-Stattoerr na urząd Szefa Naszych Służb Informatycznych.

II. Powołujemy Jego Jego Królewską Wysokość króla seniora Pavla Svobodę na urząd Sekretarza Heroldii Królestwa.

III. Powołujemy Jego Ekscelencję Jacquesa arcyksięcia de Broll na urzęd Lorda Kustosza.

IV. Powołujemy Jego Ekscelencję sir Tomasza von Petrowitza na urząd Lorda Kanclerza.

V. Powołujemy Jego Ekscelencję Krzysztofa markiza Jazłowieckiego na urząd Komisarza Wyborczego Królestwa.

VI. Powołujemy Jego Ekscelencję Daniłę wicehrabiego de la Vega na urząd Marszałka Naszej Armii.

VII. Postanowienie jest skuteczne z chwila ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.