Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Ministrów Korony (de la Vega, McMelkor, Darosareier-Stattoerr, Panevnick, de Godwin)

BPSK Nr 3126
FDKD 23/1928

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 9 lutego 2013 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblanduu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Premiera Naszego Rządu postanawiamy, co następuje:

I. Powołujemy Jego Ekscelencję Daniło wicehrabiego de la Vegę na stanowisko Ministra Korony, powierzając mu dział administracji federalnej:
budżet;
– i ustalamy nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Finansów, powierzając obsługę Ministra podległemu mu Ministerstwu Finansów.

II. Powołujemy Jego Ekscelencję Simona diuka McMelkora na stanowisko Ministra Korony, powierzając mu dział administracji federalnej:
sprawy zagraniczne;
– i ustalamy nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Spraw Zagranicznych, powierzając obsługę Ministra podległemu mu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

III. Powołujemy Jego Ekscelencję Conrada hrabiego Darosareier-Stattoerr na stanowisko Ministra Korony, powierzając mu działy administracji federalnej:
(1) gospodarka;
(2) mienie Królestwa;
– i ustalamy nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Gospodarki, powierzając obsługę Ministra podległemu mu Ministerstwu Gospodarki.

IV. Powołujemy Jego Ekscelencję Paula diuka von Panevnick na stanowisko Ministra Korony, powierzając mu działy administracji federalnej:
(1) kultura;
(2) nauka;
– i ustalamy nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Kultury i Nauki, powierzając obsługę Ministra podległemu mu Ministerstwu Kultury i Nauki.

V. Powołujemy Jego Ekscelencję Etherarda hrabiego de Godwin na stanowisko Ministra Korony, powierzając mu działy administracji federalnej:
(1) sprawiedliwość;
(2) obywatelstwo;
(3) informacja;
– i ustalamy nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Sprawiedliwości i Spraw Obywatelskich, powierzając obsługę Ministra podległemu mu Ministerstwu Sprawiedliwości i Spraw Obywatelskich.

VI. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.