Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Premiera Rządu Królewskiego (de la Vega)

BPSK Nr 3124
FDKD 23/1927

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 9 lutego 2013 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

I. Powołuję na urząd Premiera Naszego Rządu Jego Ekscelencję Daniłę wicehrabiego de la Vegę.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.