Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. przekazania Korony Królestw Dreamlandu i Elderlandu (de Joustin)

BPSK nr 3144
FDKD nr 23/1925
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 9 lutego 2013 roku

My, Artur Piotr, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Przekazujemy Korony Królestw Dreamlandu i Elderlandu Jego Królewskiej Wysokości Martinowi księciu de Joustin.

II. Koronację nowego Króla Dreamlandu wyznaczamy na 16 lutego 2013 roku.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Artur I Piotr, R.