Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji traktatu o ustanowieniu Mikronacyjnego Forum Kartograficznego

BPSK Nr 3116
FDKD 23/1924

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 9 lutego 2013 roku

My, Artur Piotr, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o ustanowieniu Mikronacyjnego Forum Kartograficznego za słuszny i celowy, ratyfikujemy go i uznajemy za wiążący.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Artur I Piotr, R.

[Z uwagi na obszerny charakter dokumentu, załącznik opublikowano na odrębnej podstronie]

Strony: 1 2