Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

06. Umowy międzynarodowe

PK ws. ratyfikacji traktatu o wzajemnym uznaniu (Rotria)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 11 czerwca 2008 roku

My, Edward I Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, 
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił 
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej (RON)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 2 lipca 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji traktatu o wzajemnym uznaniu (Trizondal)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 13 lipca 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej [Wandystan]

Ekorre, dnia 28 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej [Austro-Węgry]

BPSK nr 6570

Ekorre, dnia 16 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji paktu obronnego (Elderland)

BPSK nr 6487

Ekorre, dnia 6 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji paktu obronnego (Wandystan)

BPSK nr 6194

Ekorre, dnia 20 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,

oświadczamy, co następuje:… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej (Elderland)

BPSK nr 6031

Ekorre, dnia 2 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej (Suderland)

Ekorre, dnia 17 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej [Garapenia]

Ekorre, dnia 17 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki… Czytaj dalej