Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

06.1.1. Traktaty obowiązujące

Obowiązujące traktaty o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych.

PK ws. ratyfikacji traktatu o wzajemnym uznaniu (Rotria)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 11 czerwca 2008 roku

My, Edward I Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, 
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił 
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej (RON)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 2 lipca 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji traktatu o wzajemnym uznaniu (Trizondal)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 13 lipca 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej [Austro-Węgry]

BPSK nr 6570

Ekorre, dnia 16 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej (Suderland)

Ekorre, dnia 17 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej [Garapenia]

Ekorre, dnia 17 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej (Przedruś)

Ekorre, dnia 17 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki… Czytaj dalej

PK ws. ratyfikacji traktatu o wzajemnym uznaniu (Bialenia)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 25 kwietnia 2015 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki… Czytaj dalej