Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Marszałka Seniora (Svoboda)

BPSK Nr 2898
FDKD 23/1517

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 13 września 2012 roku

My, Artur Piotr, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Powołujemy Jego Królewską Wysokość króla seniora Pavla Svobodę na stanowisko Marszałka Seniora Izby Poselskiej XX kadencji.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Artur I Piotr, R.