Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. ogłoszenia wyników wyborów do Izby Poselskiej XX kadencji

BPSK Nr 2896
FDKD 23/1512

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA
z dnia 11 września 2012 roku

Wyniki wyborów do Izby Poselskiej

Na podstawie art. 25, 29 i 30 ustawy federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku – Ordynacja Wyborcza do Izby Poselskiej [j.t. z dn. 18 czerwca 2012 r.] ogłaszam wyniki głosowania w wyborach do Izby Poselskiej XX Kadencji, które zostało przeprowadzone w dniach 4-10 września 2012 roku:

I. Liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu wynosiła 49.

II. W wyborach wzięły udział 23 osoby uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu.

III. Liczba głosów nieważnych wyniosła 1.

IV. Frekwencja ogólna wyniosła 46,9%.

V. Frekwencja w poszczególnych prowincjach ukształtowała się następująco:
(1) w Morlandzie głosowało 7 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 58,3% z 12 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(2) w Surmali głosowało 2 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 25% z 8 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(3) w Unii Saudadzkiej głosowało 4 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 50% z 8 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(4) w Weblandzie głosowało 7 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 50% z 14 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(5) w Domenie Królewskiej głosowało 3 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 42,9% z 7 uprawnionych obywateli zamieszkujących Domenę Królewską.

VI. Liczba głosów pustych wyniosła 3.

VII. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:
(1) król senior Pavel Svoboda, Klub Republikański – 6 głosów;
(2) Paul markiz von Panevnick, kandydat niezależny – 6 głosów;
(3) Jacques książę de Brolle, Klub Republikański – 5 głosów;
(4) Tomasz Paweł de Lerent, Klub Republikański – 3 głosy.

VIII. Zgodnie z art. 26 ustawy federalnej – Ordynacja do Izby Poselskiej w zaistniałej sytuacji mandat posła przysługuje każdemu z kandydatów, na którego oddano co najmniej dwa ważne głosy, tj. wszystkim kandydującym.

IX. W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów, tj. do 13 września 2012 roku, każdy obywatel Królestwa może wnieść do Sądu Prowincji skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów; Prezes Sądu Prowincji ogłasza o wniesieniu skargi. Skarga winna zawierać:
(1) oznaczenie wnoszącego;
(2) obywatelstwo Prowincji;
(3) zarzut;
(4) uzasadnienie.

(-) dr net. Krzysztof hrabia Jazłowiecki, OCO