Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – WYBORY DO IZBY POSELSKIEJ XVII KADENCJI

BPSK Nr 1579
FDK 23/394

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 25 lutego 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Morlandu, Luindoru, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku – Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej

postanawiamy, co następuje:

I. Zarządzamy wybory do Izby Poselskiej według następującego kalendarza:
(1) 27 lutego – 05 marca 2011 r. – zgłaszanie kandydatów na posłów;
(2) 06-08 marca 2011 r. – zgłaszanie ewentualnych skarg na odmowę rejestracji zgłoszonego kandydata;
(3) 09 marca 2011 r. – ogłoszenie listy kandydatów na posłów, przy założeniu braku skarg na ewentualne decyzje odmawiające rejestracji zgłoszonego kandydata;
(4) 10-16 marca 2011 r. – formalna kampania wyborcza;
(5) 17-23 marca 2011 r. – głosowanie za pomocą elektronicznego formularza;
(6) 24-26 marca 2011 r. – termin zgłaszania ewentualnych skarg na przeprowadzenie wyborów;
(7) 27 marca 2011 r. – wystawienie zaświadczeń wybranym posłom, przy założeniu braku skarg na poprawność przeprowadzenia wyborów;
(8) 28 marca 2011 r. – planowane otwarcie Izby Poselskiej XVII kadencji.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Robert I, R.