Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – NAMIESTNIK KORONNY WEBLANDU

BPSK Nr 2121

FDK 23/475

 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 30 marca 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

  1. Kończymy osobisty zarząd w Weblandzie.
  2. Na sześciomiesięczną kadencję Namiestnika Koronnego Weblandu powołujemy Pana Hansa von Witta.
  3. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.