Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Ministrów Korony (Witt, Kalicki)

BPSK nr 4202
FDKD nr 23/4193

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 12 listopada 2014 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Wielki Triumwir Triumwiratu Erboki, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Petemburgii, Nowej Furlandii, Państwa Świetlików, Ziem Triumwirów, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw i Triumwiratu Erboki, etc.

na wniosek Premiera Naszego Rządu postanawiamy, co następuje:

I. Wyłączamy kierowanie przedzielonymi Ministrowi Korony, Ministrowi Spraw Wewnętrznych działami administracji federalnej:
(1) sprawiedliwość;
(2) obywatelstwo;
(3) kultura;
(4) nauka.

II. Powołujemy Jego Ekscelencję Józefa Kalickiego na stanowisko Ministra Korony, powierzając mu dział administracji federalnej:
(1) sprawiedliwość;
(2) obywatelstwo;
(3) kultura;
(4) nauka
– i ustalamy nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Spraw Społecznych, powierzając obsługę Ministra podległemu mu Ministerstwu Spraw Społecznych.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin Mikołaj, R.