Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UIP ws. inicjatywy referendalnej Izby Poselskiej

BPSK nr 4204
FDKD nr 23/4200

UCHWAŁA IZBY POSELSKIEJ
z dnia 15 listopada 2014 roku

w sprawie inicjatywy referendalnej

Art. 1.
1. Izba Poselska przyjmuje projekt referendalny stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Marszałek Izby Poselskiej przedkłada projekt referendalny Królowi.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Pavel Svoboda, r.s.
Marszałek Izby Poselskiej

ZAŁĄCZNIK NR 1

WNIOSEK
w sprawie zarządzenia referendum ogólnonarodowego
z dnia 15 listopada 2014 roku

Na podstawie Uchwały Izby Poselskiej z dnia 15 listopada 2014 roku w sprawie inicjatywy referendalnej Izba Poselska wnosi o zarządzenie referendum ogólnonarodowego.

I. Pytanie referendalne:
„Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi:”

II. Warianty odpowiedzi:
„Jestem za wprowadzeniem Konstytucji Królestwa.”
„Nie chcę zmian konstytucyjnych.”

III. Przez Konstytucję Królestwa, o której mowa w pkt. II rozumie się projekt Konstytucji Królestwa przedstawiony w Izbie Poselskiej w dniu 12 listopada 2014 roku w wątku o sygnaturze: 3/XXV – Inicjatywa referendalna IP ws. konstytucji.