Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. przywrócenia obywatelstwa (Jan)

BPSK nr 4293
FDKD nr 23/4210

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 19 listopada 2014 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Wielki Triumwir Triumwiratu Erboki, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Petemburgii, Nowej Furlandii, Państwa Świetlików, Ziem Triumwirów, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw i Triumwiratu Erboki, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Przywracamy obywatelstwo Jego Ekscelencji Janowi Keimo, legitymującemu się Numerem Identyfikacji Mieszkańca: 217498 wraz z tytułem szlacheckim, jaki przysługiwał Jego Ekscelencji 5 sierpnia 2014 roku.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin Mikołaj, R.