Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. zarządzenia referendum ogólnonarodowego

BPSK nr 4340
FDKD nr 23/4219

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 22 listopada 2014 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Wielki Triumwir Triumwiratu Erboki, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Petemburgii, Nowej Furlandii, Państwa Świetlików, Ziem Triumwirów, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw i Triumwiratu Erboki, etc.

na wniosek Posłów w Izbie Poselskiej zgromadzonych postanawiamy, co następuje:

I. Zarządzamy przeprowadzenie referendum ogólnonarodowego, wyznaczając termin jego przeprowadzenia na 5-12 grudnia 2014 roku.

II. Stawiamy pytanie referendalne w brzmieniu:
„Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi:”
– z następującymi wariantami odpowiedzi: „Jestem za wprowadzeniem Konstytucji Królestwa.”; „Nie chcę zmian konstytucyjnych”.

III. Postanowienie wchodzi w życie w dzień następujący po ogłoszeniu.

(-) Marcin Mikołaj, R.