Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. przywrócenia prawa stałego pobytu (Chojnacki-Ferski)

BPSK nr 5639
FDKD nr 23/5836

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Przywracamy prawo stałego pobytu Ignacemu Chojnackiemu-Ferskiemu, legitymującemu się Numerem Identyfikacji Mieszkańca 285192.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.