Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. zarządzenia wyborów Premiera (II kadencja)

BPSK nr 5552
FDKD nr 23/5673

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 2 sierpnia 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Zarządzamy wybory na urząd Premiera Rządu Królewskiego według następującego kalendarza:
(1) 3-17 sierpnia- zgłaszanie kandydatów na Premiera;
(2) 18 sierpnia – ogłoszenie listy kandydatów na Premiera;
(3) 19-21 sierpnia – głosowanie za pomocą formularza elektronicznego;
(4) 22 sierpnia – ogłoszenie wyników głosowania.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.