Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA (Jazłowiecki)

BPSK Nr 2369

FDK 23/786

 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 18 sierpnia 2011 roku


Ja, Artur Piotr, Regent Królestwa z woli Jego Królewskiej Mości Roberta I, Króla Dreamlandu, Najwyższego Zwierzchnika Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Królestwa, etc.

postanawiam, co następuje:

I. Przywracam obywatelstwo Jego Ekscelencji Krzysztofowi hrabiemu Jazłowieckiemu, legitymującemu się Numerem Identyfikacji Mieszkańca: 302910, wraz z tytułem hrabiego, jaki przysługiwał Jego Ekscelencji 19 maja 2010 roku.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Artur Piotr, RS.
Regent Królestwa