Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Dworzan (Potocki, Akrypa)

BPSK nr 6503

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 20 listopada 2017 r.

o powołaniu Dworzan

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:

I Powołujemy Emila Potockiego na stanowisko Lorda Kustosza.

II Powołujemy Akrypę von Primisza na stanowisko Lorda Skarbnika.

III Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina Aleksandra, r.