Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. objęcia najwyższej władzy sądowniczej przez Koronę

BPSK nr 3378
FDKD nr 23/2251
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 8 kwietnia 2013 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Przyjmujemy złożoną Nam przez JKW króla seniora Artura Piotra rezygnację i stwierdzamy opróżnienie urzędu Prezesa Sądu Królestwa.

II. Stwierdzamy wejście przez Nas w prerogatywę najwyższej władzy sądowniczej do chwili odmiennego postanowienia.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.