Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Marszałka Dworu Królewskiego (Barney)

BPSK Nr 3007
FDKD 23/1763

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 24 listopada 2012 roku

My, Artur Piotr, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Przyjmujemy złożoną rezygnację i odwołujemy Jego Ekscelencję Steda diuka Asketila ze stanowiska Marszałka Naszego Dworu.

II. Powołujemy Jego Ekscelencję Tomasza hrabiego Barneya na stanowisko Marszałka Naszego Dworu.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Artur I Piotr, R.