Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania lorda

BPSK nr 5516
FDKD nr 23/5505

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 14 lipca 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Włączamy w skład Parlamentu Królewskiego Aleksandrę Izabelę Dostojewską-Swarzewską.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.