Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Wyznaczenie kandydata na Premiera Rządu Królewskiego [von Salvepol]

MY, KAROLINA ALEKSANDRA,
sprawując Regencję w okresie bezkrólewia,
wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,
postanawiamy, co następuje:

*

I Na podstawie Ustawy Prawo wyborczo-referendalne z 24 lipca 2018 r. stwierdzamy nieważność punktu pierwszego Postanowienia o wyznaczeniu kandydata na Premiera Rządu Królewskiego z dnia 15 grudnia 2018 r.

II W związku z tym, że Akt zarządzenia wyborów Premiera Rządu Królewskiego z dnia 2 grudnia 2018 r. nie poskutkował zgłoszeniem żadnego uprawnionego kandydata w ramach listy wyborczej, wyznaczamy Mata Maxa arcyksięcia von Salvepola na kandydata na Premiera Rządu Królewskiego.

*

Dano w Królewskim Pałacu Ekhorn
dnia 16 grudnia 2018 roku

Karolina Aleksandra, r.s., regentka