Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Herold królewski [Wolframovich]

MY, KAROLINA ALEKSANDRA,
sprawując Regencję w okresie bezkrólewia,
wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,
postanawiamy, co następuje:

*

Na podstawie Dekretu o Dworze Królewskim z 31 maja 2018 r. powierzamy Konstantinowi Wolframovichowi pieczę nad Heroldią, mianując go Heroldem Królewskim.

*

Dano w Królewskim Pałacu Ekhorn
dnia 16 grudnia 2018 roku

Karolina Aleksandra, r.s., regentka