Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Premier Rządu Królewskiego

BPSK nr 1173
LDKD #32089

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 7 stycznia 2010 roku

My, Robert, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Powołujemy na urząd Premiera Naszego Rządu Jacquesa barona de Brolle.

II. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Robert I, R.