Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Moderatora Forum (Schlesinger-Asketil)

BPSK nr 4129
FDKD nr 23/4032
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 31 lipca 2014 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Wielki Triumwir Triumwiratu Erboki, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Petemburgii, Nowej Furlandii, Państwa Świetlików, Ziem Triumwirów, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw i Triumwiratu Erboki, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Odwołujemy urzędującego Moderatora Forum.

II. Powołujemy Jego Ekscelencję Martina wicehrabiego Schlesignera-Asketila na stanowisko Moderatora Forum.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.